Sponsorer og Støttespillere

Sponsorer

I tillegg retter vi en stor takk til Bjarne og Harald Johannesen for støtte til arrangementet!