Overnattingssteder i nærheten

Kommer du utenbygds fra, trenger du kanskje overnatting. Her er en liten oversikt over offentlig overnatting – i tillegg kan man sjekke ut AirBnB.

Hoteller

På taket kafé

Henriksen gjestestue

Reisafjord hotel

Skibotn hotel (1,5 time reisetid)

Maritim hotell Skjervøy (40 min reisetid)

Campingplasser

Sandnes camping

Fosselv camping