Gratis transport av sparker/farkoster!

Bor du på strekningene mellom Harstad/Tromsø/Tana/Alta og Sørkjosen, kan du få GRATIS transport av sparken/farkosten din med vår samarbeidspartner Nor-log as, region nord (og selvfølgelig retur).

Send epost til transport@arcticopen.no for å bestille plass på en av trailerene. Vi må ha bestillingen innen fredag 10. februar kl 10.00 for å kunne planlegge rutene.

Få med navn, telefon, postnummer og sted.

Og for all del, meld deg på Arctic Open Downhill 2023 her:

https://arcticopen.hoopla.no/sales

Kjenner du noen som bor i området, fortell de gjerne om dette! 😃